APOMA - Výčepní zařízení, výčepní technika, chlazení, pípy, stojany, naražeče a vše pro Vaši příjemnou konzumaci piva a vína

Technické plyny

Pro kvalitní čepování piva a vína je dnes již nezbytné používání technických plynů a směsí. Hnací inertní plyny zabraňují oxidaci čepovaných nápojů a zároveň zamezují snižování jejich kvality a trvanlivosti. Z nabídky Linde Gas a.s. dodáváme :

- BIOGON - směs dusíku N2 a oxidu uhličitého CO2
- CO2 - oxid uhličitý potravinářský
- N2 - dusík

CENY - technické plyny

Aktuální ceny technických plynů, jsou uvedeny v části "Výčepní zařízení".


1/Vzduch z kompresoru
- zhoršování chuťových vlastností piva
- rychlá oxidace-zvětrávání piva v sudu
- znečišťování piva vzduchovými částicemi a kompresorem
- hlučnost kompresoru
- jedinnou výhodou je nezávislost na dodávkách plynů

2/Oxid uhličitý - CO2
- nemění se chuťové vlastnosti piva, protože je obsažen již z výroby
- lze čepovat i delší dobu bez nebezpečí oxidace
- čistý plyn s garancí kvality pro potravinářství
- nehlučný provoz a nezávislost na elektrické energii
- možnost přesycení CO2, při nevhodném tlakování
- nutnost doplňovat plyn-závislost na dodávkách

3/BIOGON - směsný plyn
- využívá výhody dusíku a oxidu uhličitého jako ochranu před oxidací
- podporuje trvanlivost a čistotu piva v sudu i v pivním vedení
- zvyšuje kvalitu pěny při čepování
- nedochází k přesycování piva oxidem uhličitým
- nehlučný provoz a nezávislost na el.energii
- nutnost doplňovat plyn - závislost na dodávkách
- při dlouhodobém skladování naraženého sudu (déle než 3 dny) a vyšší teplotě (nad 20 °C), může dojít ke snížení obsahu CO2 v pivě

4/Dusík - N2
- inertní plyn vhodný pro čepování anglických a irských piv a vína
- uchovává chuťové vlastnosti nápojů a zabraňuje oxidaci
- umožňuje stabilizované a dlouhodobé skladování
- nutnost doplňovat plyn - závislost na dodávkách

Český svaz pivovarů a sladoven ve schváleném "Kodexu péče o pivo v gastronomii" dne 22.6.2006 nedoporučil vzduch, jako tlačné médium v gastronomii.