APOMA - Výčepní zařízení, výčepní technika, chlazení, pípy, stojany, naražeče a vše pro Vaši příjemnou konzumaci piva a vína

služby
Montáž a servis

Montáž a servis výčepní techniky na pivo a víno:
  • Drobné opravy u zákazníka - opravy, které lze bez narušení běžného chodu provozovny provádět na místě, (např. výměna kohoutů, výčepních stojanů, narážecích hlav a jejich částí, přetěsnění, výměna termostatu, kontrola těsnosti vedení pivního i tlakového, výměna redukčních ventilů apod.)
  • Dílenské opravy - rozsáhlejší opravy výčepní techniky, které jsou náročné časově na celkové posouzení, odstranění závady a odzkoušení zařízení, (např. nedostatečný nebo žádný výkon kompresoru chlazení, kde lze předpokládat možnou výměnu kompresoru, dehydrátoru, kondenzátoru, relé, plnění chladivem apod.) Jedná se většinou o náročnější opravy, kde je na zvážení její rentabilita ve vztahu k morální životnosti a nákladům na případný nákup nového zařízení.
  • Kompletní montáže výčepního zařízení na pivo - dle místních podmínek nebo dle podkladů zákazníka je navržena koncepce výčepu a jeho cenová kalkulace. Po odsouhlasení zákazníkem a určení termínu montáže je provedena montáž výčepního zařízení, včetně případné dodávky hnacího plynu. Ceny prací a dopravy jsou uvedeny níže.
  • Kompletní montáž výčepního zařízení na víno a limo - probíhá obdobně jako montáž na pivo. U volby kohoutů, vzhledem k agresivnímu prostředí, lze doporučit použití plastových nebo celonerezových kohoutů. Hnacím plynem u vína je dusík-N2, který zabezpečí inertní prostředí vína. Kohouty lze umístit do "falešného dýnka" sudu na zeď, osadit do interiéru zákazníka nebo dodat k výčepním stojanům. Při odběru sudového vína od naší společnosti, lze smluvně dohodnout zápůjčku výčepních komponentů, včetně chlazení, vázané na vratnou kauci po dobu smluvního odběru.
  • Servisní a poradenská činnost - vyplývá z celkové činnosti společnosti a je vždy otázkou dohody se zákazníkem. U větších odběratelů výčepní techniky a servisních služeb se uzavírá "smlouva o servisní a dodavatelské činnosti", která řeší konkrétní požadavky obou smluvních stran.
  • Repase výčepních zařízení - probíhá vždy dílensky, rozsah a případná výměna dílů je konzultována průběžně. Pokud zákazník nemá jiné výčepní zařízení a byl by narušen chod provozovny, lze dohodnou za úhradu zápůjčku výčepního zařízení po dobu opravy a celkové repase. Součástí repase je i kompletní čištění WAP.


Aktuální ceny servisních a montážních prací jsou uvedeny v části "výčepní zařízení".